Internationaal seminarie op het Egmontpaleis in het kader het NPV
(nucleair non-proliferatie verdrag)
17 maart 2005
Aan de vooravond van de Herzieningsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (mei 2005 te New York) organiseert de FOD
Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het KIIB (Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen), de Rechtsfaculteit van de KUL en de Vereniging voor de Verenigde Naties een internationaal seminarie over de sleutelelementen van de non-proliferatieproblematiek. Het seminarie gaat door in het Egmontpaleis (Kleine Zavel, 1000 Brussel) op 17 maart 2005.
 

Programma:


 -Aanvang om 09.00 uur met een bijdrage van de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN bevoegd voor het Departement Ontwapening, Ambassadeur Abe.

 -Deze wordt gevolgd door de Adjunct-Directeur-Generaal van het IAEA (Int. Atoomenergie Agentschap), onze landgenoot Dr. Goldschmidt, bevoegd  voor het belangrijke departement "Safeguards" (Iran, Noord-Korea...).
 
-Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht geeft een beleidsrede over deze problematiek om 9.45 uur. Hierna volgt een debat.
 
 -Om 11.00 uur begint het panel over transatlantische relaties met  Ambassadeur J. Sanders, Special Representative of President Bush for Non-Proliferation en Mevr. Giannella, Personal Representative of Mr.  Solana for Non-Proliferation. Tevens volgt een interventie van M. Ted Whiteside, Directeur van het WMD Centre op het NAVO Internationaal Secretariaat.

 -Het panel over nucleaire ontwapening begint om 14.00 uur met  Ambassadeur Rivasseau, Permanent Vertegenwoordiger van Frankrijk op de  Conferentie voor Ontwapening te Genève, met Mevr. Rebecca Johnson,
 voorzitster van Acronym (internationale NGO voor ontwapening) en Dr. T. Sauer (expert KUL).

 -Het panel over strategieën voor nucleaire veiligheid vangt aan om 15.30 met Jon Wolfsthal (expert bij de Amerikaanse thinktank Carnegie Endowment for International Peace) en Gerrard Quille (Europese thinktank).

 -Einde rond 16.45


PERS :
 -De pers wordt uitgenodigd voor het gehele programma. De rede van Minister De Gucht zal publiek gemaakt worden.
 -Alle andere interventies en debatten kunnen gevolgd worden op basis van de Chatham House rules (niemand wordt geciteerd, enkel bruikbaar voor achtergrondinformatie).
 -Audiovisueel pers : enkel voor toespraak Minister De Gucht -Contacten kunnen in marge gelegd worden met de verschillende sprekers met het oog op het afnemen van interviews.
 
Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - België.


* *** *

 
Homepage Terug