Agenda 
Terug
   A C T U E E L :  
Vragen & Antwoorden
   VOORNAAMSTE CONFERENTIES EN
   BIJZONDERE VIERINGEN VAN DE
   VERENIGDE NATIES
    VN-Conferenties
     Internationale Decennia
     Internationale jaren
     Dagen en Weken
 
WEEKPROGRAMMA VAN DE VERENIGDE NATIES:
13-20 mei 2006
België sluit zich aan bij de wereldwijde inspanning om honger bij kinderen te beëindigen; actie “Fight Hunger, Walk the World”;Brussel, 21 mai 2006

Nederlandse journalisten winnen EU-persprijs ‘Voor diversiteit. Tegen discriminatie' 2005, 15 mai 2006

België verkozen tot lid van de Commissie voor de Status van de Vrouw, 12 mai 2006

NOODHULP COÖRDINATOR WIJST $32 MILJOEN UIT HET GLOBAL RESPONSE FUND TOE, 10 mei 2006

België verkozen tot lid van de Commissie voor de Status van de Vrouw, 10 mei 2006
Nederland is op 9 mei 2006 gekozen tot lid van de nieuwe VN Mensenrechtenraad. De raad telt 47 leden. De Nederlandse kandidatuur werd gesteund door 137 lidstaten van de Verenigde Naties 9 mei 2006

ANNAN RICHT PROMINENTE ADVIESGROEP OP VOOR DE PREVENTIE VAN GENOCIDE, 4 mei 2006
ANNAN GEEFT DE ALGEMENE VERGADERING EEN SAMENVATTING VAN EEN BAANBREKENDE ANTI-TERRORISME STRATEGIE, New York, 2 mei 2006
DE SECRETARIS-GENERAAL -- Boodschap ter gelegenheid van de werelddag van persvrijheid, 3 mei 2006
Sterke Parlementen zijn essentieel om crisissen te stoppen en vrede op te bouwen;
Het UNDP en de Belgische regering houden een persconferentie voor de aanvang van de Brusselse Conferentie om de hulp van de donoren te steunen voor parlementen in conflictstaten.
19 april, 2006
Fonds voor de Democratie van de Verenigde Naties
DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG TER NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE HOLOCAUST, 27 januari 2006
DUTCH DIPLOMAT AD MELKERT NAMED TO SENIOR POST AT UN DEVELOPMENT PROGRAMME, 17 January 2006
DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS, 10 december 2005
Namiddagactiviteit naar aanleiding van VN-Mensenrechtendag: Mensenrechten en culturele diversiteit, Leuven, 9 december 2005
DE SECRETARIS-GENERAAL - BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VOOR MINDERVALIDEN, 3 december 2005
OVERHEID, PRIVE SECTOR EN CIVIELE MAATSCHAPPIJ KOMEN SAMEN IN TUNIS, VAN 16-18 NOVEMBER, VOOR DE TOP OVER INFORMATIETECHNOLOGIE EN MAATSCHAPPIJ (Achtergrond informatie)
INTERNATIONALE DAG VOOR VERDRAAGZAAMHEID, 16 NOVEMBER 2005
AFSANE BASSIR-POUR LAVOLLAY DIRECTEUR VAN HET REGIONAAL INFORMATIECENTRUM, 24 October 2005.
NOBELPRIJS VOOR INTERNATIONAAL ATOOMAGENTCHAP
Persconferentie voor de voorstelling van het: Stand van de Wereldbevolking 2005, woensdag 12 oktober 2005
5 Nieuwe niet-permanent leden van de Veiligheidsraad: Kongo, Ghana, Peru, Katar en Slowakije, 10 oktober 2005
Millenniumdoelen vereisen investeringen in reproductieve gezondheid en gelijkheid tussen man en vrouw
De indicatoren uit het UNFPA rapport Een vergelijk : 1996-2000-2005
De internationale dag van oudere mensen, 1 oktober 2005
Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de internationale dag voor oudere mensen, 1 oktober 2005
DE SECRETARIS-GENERAAL - BOODSCHAP VOOR DE INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE, 21 september 2005
58e Jaarlijkse DPI/NGO Conferentie, 7 – 9 september 2005
De 2005 Wereld Topconferentie-14-16 september
Links en Benelux-EU Standpunten over de Topconferentie
Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de aanslag op de Verenigde Naties in Bagdad, 19 augustus 2005
DE SECRTETARIS-GENERAAL • BOODSCHAP VOOR DE INTERNATIONALE JEUGDDAG, 12 augustus 2005
DE SECRETARIS-GENERAAL • BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG  VAN INHEEMSE VOLKEREN VAN DE WERELD, 9 augustus 2005
Westelijke Sahara: Kofi Annan heeft besloten om de voormalige Nederlandse VN-ambassadeur Peter Van Walsum aan te stellen als zijn persoonlijke gezant voor het gebied van de Westelijke Sahara.
De wereldwijde economische situatie en de vooruitzichten vanaf het midden van 2005. Een Niet-officiële samenvatting van het VN rapport E/2005/51.
De Verenigde Naties tijdens hun zestigjarig bestaan: Een nieuw San Fransisco moment?
door Shashi Tharoor
WERELDVLUCHTELINGENDAG 20 juni 2005; BOODSCHAP VAN DE HOGE COMMISSARIS VAN DE VERENIGDE NATIES VOOR DEVLUCHTELINGEN, ANTONIO GUTERRES
De VN winnen terrein op wereldvlak betreffende armoede, maar er blijven enorme kloven bestaan in de voorzieningen van essentiële humanitaire behoeften
TEIMUN 2005 (The European International Model United Nations), Den Haag, 30 juni– 6 juli 2005
Boodschap door Adolf Ogi, de V.N. Secretaris – Generaal’s adviseur voor Sport, over Ontwikkeling en Vrede, tijdens de 2005 editie van het Europese Kampioenschap voor Moderne Pentatlon ( 10 juni – 1 juli 2005)
Inhuldiging in het Koninklijk Warandepark van de mobiele informatietentoonstelling over de bijdrage van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de Millenniumdoelstellingen, 18 mei 2005
“GROENE WEEK 2005:  
EU-UNEP:  DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATSVERANDERING”
(PDF) 
Translated from the English by RUNIC (31 mei 2005)
DE SECRETARIS-GENERAAL • BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG
VAN HET GEZIN, 15 MEI 2005
NIEUWE LIJST MET ‘TIEN VERHALEN DIE DE WERELD ZOU MOETEN AANHOREN’ (9 mei 2005)
DE SECRETARIS-GENERAAL • BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE WERELD DAG VAN DE PERSVRIJHEID, 3 MEI 2005
Nansen-Vluchtelingenprijs 2005 toegekend aan "Engel van Burundi" Marguerite Barankitse. De Nansen-prijs zal op 22 juni officieel worden uitgereikt tijdens een ceremonie in Brussel ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag. (29. april 2005)
BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN HET ELFDE VN-CONGRES OVER MISDAADPREVENTIE EN STRAFRECHT, BANGKOK, 18-25 april 2005 (22 april 2005)
Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking -  België; Min. De Gucht inzake de goedkeuring van de VN-Ontwerpconventie over nucleair terrorisme (18. april 2005)
BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE WERELDGEZONDHEIDSDAG 7 april 2005
7 april:  Wereldgezondheidsdag.  Het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie bij de Europese Unie en het kantoor van de Regionale Wereldgezondheidsorganisatie voor Europa zullen het Wereldgezondheidsrapport van 2005 voorstellen.
Toespraak van Mevrouw Evelyne Herfkens, VN-coördinator voor de millenniumdoelstellingen, Belgische Senaat, 7 maart 2005
WERELDWATERDAG 22 maart 2005 BOODSCHAP VAN DE SECRETARIS-GENERAAL KOFI ANNAN
Internationaal seminarie op het Egmontpaleis in het kader het NPV (nucleair non-proliferatie verdrag) 17 maart 2005
DE KOMENDE WEEK BIJ DE VERENIGDE NATIES (21-24 maart 2005)
Princess Mathilde of Belgium in Mumbai, India this week to see first-hand how microcredit works (16 March 2005)
DE KOMENDE WEEK BIJ DE VERENIGDE NATIES (14-18 maart 2005)
HET WESTEUROPESE ASIELBELEID EN DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS BIJ HUN TERUGKEER, lunch-bijeenkomst, Brussel, 15 maart 2005 (VVN België, UNHCR Brussel & RUNIC)
België haalt in tussentijds rapport onvoldoende op VN-Milleniumproject (video, 8 maart 2005, Kanaal Z)
BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 maart 2005

De Commissie voor de status van de vrouw komt samen van 28 februari tot en met 11 maart om het examen verder te zetten 10 jaar na de uitvoering van het Actieplan van Beijing
(New York, 28 februari - 11 maart 2005)
•   BEIJING + TIEN: BEREIKEN VAN EMANCIPATIE, ONTWIKKELING EN VREDE

Voorstelling van het 2004 Rapport van de International Narcotics Control Board, Brussel, 2 maart 2005
Hoofdpunten van het Rapport
Symposium “Den Haag: Juridische Hoofdstad van de Wereld”, Toespraak van Hassen M. Fodha, RUNIC Directeur, Vredespaleis, Den Haag, 24 februari 2005 (engels)
Tien jaar na de sociale topconferentie vergadert de Commissie voor Sociale Ontwikkeling van de Verenigde Naties van 9 tot 18 februari 2005 over armoede, werkgelegenheid en integratie

•   Sociale ontwikkeling: de feiten

2 0 0 4

OVER RUNICRUNIC MEDEWERKERSBIBLIOTHEEKCONTACTVN OP HET INTERNET • AGENDA • VN IN DE BENELUXLINKSVACATURES EN STAGES DE SECRETARIS GENERAALHANDVESTVN - WAT EN HOE?VREDE EN VEILIGHEIDECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING   •   INTERNATIONAAL RECHT   •   MENSENRECHTEN   •   NIEUWE INFORMATIE