OVER RUNICRUNIC MEDEWERKERSBIBLIOTHEEKCONTACTVN OP HET INTERNETAGENDAVN IN DE BENELUX LINKSVACATURES EN STAGESDE SECRETARIS GENERAALHANDVESTVN - WAT EN HOE?VREDE EN VEILIGHEID • ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING   •   INTERNATIONAAL RECHT   •   MENSENRECHTEN   •   NIEUWE INFORMATIE

 

Economische en Sociale Ontwikkeling


Hoewel de meeste mensen de VN in verband brengen met vrede en veiligheid, bestemt de Organisatie toch verreweg de meeste van haar middelen aan het bevorderen van ‘hogere levensstandaarden, volledige werkgelegenheid en voorwaarden voor economische en sociale vooruitgang en ontwikkeling’, zoals het in het Handvest heet. De ontwikkelingsactiviteiten van de VN zijn van grote invloed op het leven en welzijn van miljoenen mensen in de hele wereld. Deze inspanningen stoelen op de overtuiging dat duurzame internationale vrede en veiligheid alleen haalbaar zijn als het economische en sociale welzijn van mensen overal ter wereld is gewaarborgd.

Veel van de economische en sociale veranderingen in de afgelopen vijftig jaar zijn qua doel en omvang in belangrijke mate gestuurd door het werk van de VN. Als mondiaal platform voor eensgezinde en gezamenlijke actie stelt de VN op het vlak van internationale samenwerking prioriteiten en doelen om landen te helpen bij hun ontwikkeling en om te komen tot een wereldwijd economisch klimaat ter ondersteuning van die landen.


Thema's

Actueel

Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Economische en Sociale Ontwikkeling
Het ABC van de Verenigde Naties, Hoofdstuk 3
Internationaler Gerichtshof “GROENE WEEK 2005:  
EU-UNEP:  DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATSVERANDERING”
(PDF) 
Translated from the English by RUNIC (31 mei 2005)
Internationaler Gerichtshof

UNEP VINDT AARDE IN SNELLE ACHTERUITGANG (6. april 2005)

Internationaler Gerichtshof BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN WERELDWATERDAG 22 maart 2005
Internationaler Gerichtshof BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE VROUWENDAG 8 maart 2005
 
Internationaler Gerichtshof    Actueel - archief
  Model United Nations Economische ontwikkeling
  Model United Nations Sociale ontwikkeling  • Sociale ontwikkeling: de feiten
  Model United Nations Duurzame ontwikkeling
 
Wirtschafts- und Sozialrat UN Millennium Development Goals (ontwikkelingsdoelen
van de VN voor het nieuwe millennium)
Treuhandrat

NIEUW!
Vragen & Antwoorden

Investeren in Ontwikkeling: een Praktisch Plan om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te Bereiken

Treuhandrat Het Mondiale Pact

Internationaler Gerichtshof

Internationaler Gerichtshof

Armoededossier

   
Internationaler Gerichtshof Vrouwen
  BEIJING + TIEN: BEREIKEN VAN EMANCIPATIE, ONTWIKKELING EN VREDE (New York, 28 februari - 11 maart 2005)
  De Secretaris-Generaal • Boodschap ter Gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, 8 maart 2004
Vrouwen en HIV/AIDS: pleitbezorging, preventie en empowerment
Vrouwen, Vrede, Veiligheid • Resolutie 1325 (2000) van de Veiligheidsraad
Treuhandrat Internationale verdragen over leeftmilieu
Treuhandrat Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
Internationaler Gerichtshof Tot slot verwijzen we ook naar de Officiële Website:
http://www.un.org/esa   


UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven