OVER UNRICUNRIC MEDEWERKERSBIBLIOTHEEKCONTACTVN OP HET INTERNETAGENDAVN IN DE BENELUX LINKS • VACATURES EN STAGES • DE SECRETARIS GENERAALHANDVESTVN - WAT EN HOE?VREDE EN VEILIGHEIDECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING   •   INTERNATIONAAL RECHT   •   MENSENRECHTEN   •   NIEUWE INFORMATIE


Vacatures en StagesVACATURES
Alle informatie over aanwervingen en examens is te vinden op de webpagina van de 'Office of Human Resources Management':
https://jobs.un.org/elearn/production/home.html

Informatie over de tewerkstellings-mogelijkheden binnen het VN-Systeem is te vinden op:
http://icsc.un.org/joblinks.asp


STAGES

1. New York
Op de VN-Hoofdzetel wordt een stageprogramma (Internship Programme) aangeboden aan licentiaatstudenten die zich specialiseren in gebieden die in relatie staan met het werk van de VN, zoals: internationale betrekkingen, internationaal recht, economie, politicologie, journalistiek, bevolkingsstudies, vertaler/tolk of openbaar bestuur. Studenten die geïnteresseerd zijn moeten minstens 6 maanden voor de aanvang van het programma hun sollicitatieformulier indienen.

Dit formulier kan u online bekomen op de webpagina van de 'Office of Human Resources Management':
http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/internsh/intern.htm

De stagiaires worden niet vergoed. Studenten kunnen eventueel proberen hun stage te financieren via studiebeurzen of andere sponsorende instituten.

Het programma loopt gedurende drie periodes van twee maanden: van half-januari tot half-maart, van half-mei tot half-juli en van half-september tot half-november.

2. Brussel
De modaliteiten en vereisten zijn hetzelfde als voor een stage in de hoofdzetel. Het verschil is echter dat het Centrum geen vaste periodes voorziet. Stagaires zijn gedurende het hele jaar welkom. Het Centrum stelt een minimumduur van zes weken en een maximumduur van 3 maanden voorop. Voor de kandidaat-stagair(e) volstaat het een brief met C.V. op te sturen.


VADEMECUM
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap werd er een vademecum over de arbeidsmogelijkheden binnen het VN-Systeem gerealiseerd.


 
UNIC Logo
Terug  Home