OVER RUNICRUNIC MEDEWERKERSBIBLIOTHEEKCONTACTVN OP HET INTERNETAGENDAVN IN DE BENELUX LINKSVACATURES EN STAGESDE SECRETARIS GENERAALHANDVESTVN - WAT EN HOE?VREDE EN VEILIGHEIDECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING   •   INTERNATIONAAL RECHT   •   MENSENRECHTEN   •    NIEUWE INFORMATIE


Mensenrechten

Een van de grote verwezenlijkingen van de VN was de opbouw van een uitgebreid mensenrechtenstelsel dat ons voor het eerst in de geschiedenis een universeel, internationaal beschermd pakket rechtsregels betreffende de mensenrechten biedt, een juridisch kader waarbij alle landen zich kunnen aansluiten en waarnaar alle mensen kunnen streven. Niet alleen heeft de Organisatie zorgvuldig een uitgebreide reeks internationaal aanvaarde rechten gedefinieerd - met inbegrip van economische, sociale, culturele, politieke en burgerlijke rechten - maar ook mechanismen opgezet om deze rechten te bevorderen en te beschermen, en om regeringen te steunen bij hun plichten ter zake.

Dit juridisch kader is gebaseerd op het VN-Handvest en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 door de Algemene Vergadering werd aangenomen. Sindsdien heeft de VN de wetgeving inzake de mensenrechten steeds verder verbreed: ze omvat nu specifieke normen voor vrouwen, kinderen, mindervaliden, minderheden, migranten en andere kwetsbare bevolkingsgroepen. Al deze mensen hebben nu rechten die hen beschermen tegen discriminerende praktijken die in veel gemeenschappen van oudsher bestonden.


        NIEUW!
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   De integrale tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) Boodschap van de Secretaris-Generaal
Internationale Dag van de Rechten van de Mens 10 december 2004
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Uitvoerige behandeling van de VN en de Rechten van de Mens in Hoofdstuk 4 van de brochure Het Beeld... de Werkelijkheid Internationale Dag van de Inheemse Volkeren van de Wereld, 9 augustus 2004
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Meer informatie over de VN en de Rechten van de Mens in Hoofdstuk 4 van het "ABC van de VN"    
 

Model United NationsInstrumenten voor de rechten van de mens

   

Model United NationsHet mensenrechtensysteem

   

Model United NationsBevordering en bescherming van de mensenrechten

   

Model United NationsJusititiebeleid

     
    Verdragen
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Verdrag ter Uitbanning van Discriminatie t.a.v. Vrouwen
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Kinderrechtenverdrag
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing
     
  Thema's:  
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt uiteengezet in de tekst Magna Charta
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   De Universaliteit van de Mensenrechten
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   De documenten van het VN-Comité voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van de bespreking van de periodieke rapporten van België werden door de Vereniging voor de Verenigde Naties op deze site gepubliceerd. Dit project genoot de steun van het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken.
     
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Officiële Website van de VN: www.un.org/rights
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003   Officiële Website van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten: www.unhchr.ch