OVER RUNICRUNIC MEDEWERKERSBIBLIOTHEEKCONTACTVN OP HET INTERNETAGENDAVN IN DE BENELUX LINKSVACATURES EN STAGESDE SECRETARIS GENERAALHANDVESTVN - WAT EN HOE?VREDE EN VEILIGHEIDECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING   •   INTERNATIONAAL RECHT   •   MENSENRECHTEN   •   NIEUWE INFORMATIE

 

Internationaal Recht

Een van de diepst doorwerkende successen van de Verenigde Naties is de ontwikkeling van een internationaal rechtsstelsel – verdragen, overeenkomsten en normen – dat een centrale rol vervult bij het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling en van de internationale vrede en veiligheid. De regelgeving die de onderlinge relaties tussen staten bepaalt, stoelt in belangrijke mate op verdragen die door de VN werden bewerkstelligd. Hoewel er doorgaans niet veel aandacht wordt besteed aan deze VN-activiteiten, ondervinden mensen over de hele wereld er dagelijks de gevolgen van.

Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Wat is Internationaal Recht?

 

Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Internationaal Recht
Het ABC van de Verenigde Naties, Hoofdstuk 6
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Internationaal Strafhof (ICC)
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Internationale Tribunalen (Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië (ICTY), Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR))
Het ABC van de Verenigde Naties, Hoofdstuk 1
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Internationaal Gerechtshof (ICJ)
Het ABC van de Verenigde Naties, Hoofdstuk 1
   
Internationale Verdragen
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Wat is een Internationaal Verdrag?
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Verdragenlijst              
Die Mitglieder der Hauptorgane der Vereinten Nationen im Jahr 2003 Nederlandstalige Verdragsteksten NIEUW!
 
Links
We verwijzen ook naar de Officiële Website: http://www.un.org/law
 
Internationaal Strafhof (International Criminal Court) website  
Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice) website  
Internationaal straftribunaal voor voormalig Joegoslavië
(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) website
Internationaal straftribunaal voor Rwanda
(International Criminal Tribunal for Rwanda) website
Commissie voor Internationaal Recht (International Law Commission) website
VN-commissie voor internationaal handelsrecht (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) website
Internationaal Zeerechttribunaal (International Tribunal for the Law of the Sea - ITLOS) website
Internationale Zeebodemautoriteit (International Seabed Authority) website
  T.M.C. Asser Instituut in Den Haag


UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven