Links  
Terug
 
  Homepage van de Verenigde Naties
  Een overzicht van het volledige VN-Systeem op internet
  Links in Nederland
  Links in België
  United Nations Depository Libraries in the Netherlands
  United Nations Depository Libraries in Belgium
  Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York
  Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in Genève
  Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties
  Europese Unie
  De Europese Unie @ de Verenigde Naties
     

Links in Nederland     


• De Nederlandse Overheid: http://www.overheid.nl

• Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties: http://www.nvvn.nl

"De Wereld van de VN" - Nationale VN Conventie: http://www.dewereldvandevn.nl

• Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking: http://www.minbuza.nl

• Het Nederlands Instituut voor Internationale Relaties, Clingendael: http://www.clingendael.nl

• Ook het Unesco Centrum Nederland is te vinden op het internet: http://www.unescocentrum.nl

• Pax Christi Nederland: http://www.paxchristi.nl

• Amnesty-Nederland: http://www.amnesty.nl

• De homepage van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen
  (Dutch United Nations Student Association): http://www.sib.studver.uu.nl/sib-vn.htm

• T.M.C. Asser Instituut in Den Haag: http://www.asser.nl

• The European International Model United Nations (TEIMUN) is een van de Model United Nations welke
  over de hele wereld worden georganiseerd. Het vindt jaarlijks plaats in Den Haag: http://www.teimun.nl

Nieuwe Nederlandstalige website www.vnjaarsport.nl   
Op deze site, die op initiatief van de NCDO en 15 andere Nederlandse organisaties is opgezet, besteden we aandacht aan het thema Sport en Ontwikkelingssamenwerking in het licht van het VN Jaar Sport en Lichamelijke Opvoeding 2005.

• StageHulp.NL - http://www.stagehulp.nl
StageHulp is geheel gratis en maakt het zoeken naar leuke stages makkelijker. 


Links in België     

De officiële site van de Belgische federale regering: http://www.belgium.be

Het Belgisch Staatsblad: http://www.just.fgov.be/index_nl.htm

Alles over de Senaat: http://www.senate.be

Alles over de Kamer: http://www.dekamer.be

Alles over de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: http://www.diplobel.fgov.be/nl/default.asp

De officiële site van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.vlaanderen.be

Website over Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Gemeenschap: www.vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking

Website over Kinderrechten van de Vlaamse Gemeenschap: www.vlaanderen.be/kinderrechten

Website over Gelijke Kansen van de Vlaamse Gemeenschap: www.gelijkekansen.be

Informatie over het Vlaamse Wetenschapsfonds bij UNESCO: innovatie.vlaanderen.be/unesco/

Vlaamse Gemeenschapscommissie: www.vgc.be

Vlaams Parlement: www.vlaamsparlement.be

Vlaams Overleg voor Duurzame Ontwikkeling: www.vodo.be

Sociaal-Economische Raad Vlaanderen: www.serv.be

Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten: www.vvsg.be

Vlaamse Koepel Noord-Zuid organisaties (vervangt NGO-net): www.11.be

Vlaamse Universiteiten:
Katholieke Universiteit Leuven: www.kuleuven.ac.be
Vrije Universiteit Brussel: www.vub.ac.be
Universiteit Gent : www.rug.ac.be
Universiteit Antwerpen: www.ua.ac.be
Limburgs Universitair Centrum: www.luc.ac.be

Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling: http://www.belspo.be/frdocfdd/nl/voorpag.htm

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding: http://antiracisme.fgov.be/nl/kader_nl.htm

Het Centrum voor Rechtsdocumentatie kan gevonden worden op: http://www.credoc.be/n/index.htm

Vereniging voor de Verenigde Naties: http://www.vvn.be

Voor uitgebreide informatie over UNESCO kan je terecht bij de vzw Vlaams Unesco Platform die haar eigen website heeft op: http://www.unesco-vlaanderen.be

Het Belgisch Comité voor Unicef: http://www.unicef.be

Overzicht van Vlaamse NGO's op het internet met links naar hun websites: http://www.ngonet.be

Cocos-net is een gezamelijk initiatief van NGO-documentatiecentra. Informatie over het Belgische- en Europese ontwikkelingsbeleid, voedselzekerheid, internationale economische akkoorden, V.N.-interventies, ontwikkeling en milieu, projectevaluatie, internationale wapenhandel... Alles te raadplegen op: http://kobe.ngonet.be

Globelink is een jonge organisatie. Globelink spreekt niet in naam van jongeren, maar laat hen zelf aan het woord. Globelink zoekt samen met jongeren naar een mogelijkheid om in het maatschappelijk debat hun mening over een duurzame samenleving hoorbaar en zichtbaar te maken. De wereld jongerenwijs maken door de jongeren wereldwijs te maken: http://www.globelink.be


OVER UNRICUNRIC MEDEWERKERSBIBLIOTHEEKCONTACTVN OP HET INTERNETAGENDAVN IN DE BENELUX • LINKS • VACATURES EN STAGES DE SECRETARIS GENERAALHANDVESTVN - WAT EN HOE?VREDE EN VEILIGHEIDECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING   •   INTERNATIONAAL RECHT   •   MENSENRECHTEN   •  NIEUWE INFORMATIE