Om UNRIC
 
Forsiden
Fra RUNIC til UNRIC

RUNIC er i en navneendringsprosess og skal bli UNRIC. Denne lille forandringen vil forhåpentligvis utvide vår elektroniske rekkevidde ved at internettilgangen, og dermed informasjonsinnhentingen, blir enklere. Samtidig får merkenavnet vårt en mer fremtredende plass, og det tydeliggjøres at det regionale informasjonskontoret for Vest Europa er en del av FN- familien. For øvrig er vi fortsatt det samme – ditt vindu til de Forente Nasjoner.
 

FNs regionale informasjonskontor (UNRIC) åpnet i Brussel den 1. januar 2004. Det nye regionale kontoret erstatter ni av FNs tidligere informasjonskontor i Europa (Athen, Bonn, Brussel, København, Lisboa, London, Madrid, Paris og Roma), som stengte 31. desember 2003 etter en avgjørelse på FNs Generalforsamlings 58. møte.

UNRIC betjener Vest-Europa, og vil gi informasjon og dokumentasjon til landene i denne regionen så snart kontoret er fullstendig i gang. Kontorets informasjonsprosjekter vil dekke alle deler av samfunnet, og begivenheter og prosjekter vil også bli arrangert i samarbeid med nøkkelpartnere som regjeringer, media, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og lokale myndigheter.

UNRIC vil også fortsette å produsere og spre informasjonsmateriell, større rapporter og dokumenter fra FN, pressemapper, plakater, faktaark og brosjyrer.

Kontorets referansebibliotek inneholder en rekke FN-publikasjoner på engelsk, fransk og spansk, samt tilgjengelig informasjonsmateriell på andre vesteuropeiske språk. Biblioteket er åpent for alle, og vil komme i drift i løpet av annen halvdel av 2004. UNRIC fortsetter å svare på alle spørsmål via telefon, e-post og post.

En felles UNRIC-nettside på engelsk, fransk, italiensk, tysk, nederlandsk, norsk og spansk, med linker til FN-relaterte nettsider er allerede i funksjon (www.unric.org) Denne siden har også linker til midlertidige sider på åtte andre vesteuropeiske språk. Komplette hjemmesider på disse språkene vil bli tilgjengelige i nær framtid. Informasjon om FN og organisasjonens arbeid er fortsatt tilgjengelig på hjemmesidene til de ni stengte informasjonskontorene, men denne informasjonen har ikke blitt oppdatert siden 31. desember 2003.

Hvis du vil gå inn på tidligere hjemmesiden til FNs nordiske informasjonskontor (UNIC) i København, finner du dem her: http://www.un.dk/norwegian/new/index.htm.

 

   

Siden 1. januar 2004 gir FN nye regionale informasjonssenter i Brussel informasjon til de følgende vesteuropeiske landene:

Belgia, Kypros, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Vatikanstaten, Island, Irland, Italia, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Portugal, San Marino, Spania, Sverige og Storbritannia.

UNRIC gir også informasjon til EUs institusjoner.

 

 


   

Ansatte

Afsané BASSIR-POUR, Director

Jan FISCHER, Deputy Director and Desk Officer for UK and Ireland

Arni SNAEVARR, Desk Officer for the Nordic Countries
Jean-Pierre BUGADA , Desk Officer for France and Monaco
Jean-Luc ONCKELINX, Desk Officer for EU and Benelux
Arne MOLFENTER, Desk Officer for Germany
Ana Mafalda TELLO, Desk Officer for Portugal
Carlos JIMENEZ, Desk Officer for Spain
Dimitrios FATOUROS, Desk Officer for Greece

Fabio GRAZIOSI, Desk Officer for Italy, Malta, San Marino and the Holy See

Marianne de REE, Public Information Assistant
Lena CLAESSON, Public Information Assistant
Karen DAVIES, Research Assistant
Dorothee REINKE, Reference Assistant
Geneviève ROUSEREZ, Librarian

Nenad VASIC, Webmaster
Jorge VARAS-MARDONES, IT Assistant
Philippe CHABOT, IT Assistant

Sonsoles MASSA, Finance Assistant
Chris BEYKO, Administrative Assistant

Corinne HUTSE, Secretary
Sonia FIALHO, Secretary

 


OM OSSUNRICs BIBLIOTEKKONTAKT OSSFNs GENERALSEKRETÆRFN-PAKTENINFORMASJON OM FNAKTUELTTEMALINKERLEDIGE STILLINGER OG PRAKSISPLASSERFRED OG SIKKERHETØKONOMISK OG SOSIAL UTVIKLINGMENNESKERETTIGHETER  •  FOLKERETT  •   HUMANITÆRE SPØRSMÅL