OM OSSRUNICs BIBLIOTEKKONTAKT OSSFNs GENERALSEKRETÆRFN-PAKTENINFORMASJON OM FNAKTUELTTEMALINKERLEDIGE STILLINGER OG PRAKSISPLASSERFRED OG SIKKERHETØKONOMISK OG SOSIAL UTVIKLINGMENNESKERETTIGHETER  •  FOLKERETT  •   HUMANITÆRE SPØRSMÅL

 

Menneskerettigheter

Charta der Vereinten Nationen

Paktens krav om rettferdighet og like rettigheter for enkeltmennesker og for folk, er blitt drevet fram av FN siden organisasjonens første dager.

Som en av sine første oppgaver formulerte FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter, en historisk proklamasjon av de grunnleggende rettighetene og frihetene som tilkommer enhver mann og kvinne: retten til liv, frihet og nasjonalitet, tanke-, overbevisnings- og religionsfrihet, retten til arbeid og utdannelse, til deltakelse i landets styre og mange andre rettigheter.

Tema  
  Generelt om menneskerettigheter
Generelt om menneskrettigheter, selvbestemmelsesrett og valgobservasjon.
 
  Verdenserklæringen om menneskerettigheter (norsk)  
  Verdenserklæringen om menneskerettigheter (samisk)  
  Rådet for menneskerettigheter
Spørsmål og Svar
 
  FN og menneskerettigheter - en oversikt
Oversikt laget i forbindelse med verdenserklæringens 50-årsjubileum.
 
  Kofi Annan om menneskerettigheter
Kofi Annans tale i Genève i forbindelse med verdenserklæringens 50-årsjubileum.
 
  Barns rettigheter
Bakgrunn for Barnekonvensjonen.
 
     
 
Internationaler Gerichtshof Les mer på engelsk:
FNs offisielle hjemmeside - menneskerettigheter http://www.un.org/rights   
 
         


UNIC Logo
Tilbake  Forsiden  Til toppen