OM OSSRUNICs BIBLIOTEKKONTAKT OSSFNs GENERALSEKRETÆRFN-PAKTENINFORMASJON OM FNAKTUELTTEMALINKERLEDIGE STILLINGER OG PRAKSISPLASSERFRED OG SIKKERHETØKONOMISK OG SOSIAL UTVIKLINGMENNESKERETTIGHETER  •  FOLKERETT  •   HUMANITÆRE SPØRSMÅL

 

Folkerett

Charta der Vereinten Nationen

FN har kommet med viktige bidrag til å utvide regelverket for staters forhold til hverandre, gjennom samling av rettsregler og utvidelse av folkeretten. Den internasjonale domstol hjelper stater å løse juridiske tvister og har gitt viktige råd om juridiske aspekter ved FN-tiltak. FNs folkerettskommisjon arbeider med å videreutvikle folkeretten. Bildet til høyre er fra Den internasjonale domstol i Haag.

   

Den internasjonale domstol (ICJ)
Den internasjonale domstolen er FNs viktigste dømmende organ. Bare stater, ikke personer, kan bringe en sak inn for domstolen. Aksepterer en stat å medvirke, er den pliktig til å etterleve domstolens beslutning. I tillegg kan andre FN-organer her be om rådgivende forslag.

Internationaler Gerichtshof Les mer om ICJ
 
 
     

Den internasjonale straffedomstol (ICC)
Den internasjonale straffedomstol (ICC) er verdens første permanente, internasjonale domstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkedrap. De siste tjue årenes omfattende og bestialske grusomheter mange steder i verden, har vært drivkraften bak ønsket om å opprette et permanent verktøy for å kunne rettsforfølge personer skyldige i grove forbrytelser som folkemord og etnisk rensing. Samtidig har man ønsket å sette et punktum for den straffefriheten makthavere ofte har nytt.

ICC har sete i Haag, og trådte i kraft 1. juli 2002. Kun forbrytelser begått etter 1. juli 2002 faller under domstolens jurisdiksjon.

Internationaler Gerichtshof Les mer om ICC

 
 
 
Les mer: Domstolens uavhengighet - en prioritert oppgave
   
Internationaler Gerichtshof Les mer på engelsk:
FNs offisielle hjemmeside - folkerett http://www.un.org/law   
 
 


UNIC Logo
Tilbake  Forsiden  Til toppen