UNRICs bibliotek
 
Forsiden
 

UNRICs referansebibliotek vil kun være åpent for referansebruk, ikke for lån av materiell. Biblioteket vil inneholde en rekke dokumenter og publikasjoner på engelsk, fransk og spansk, samt tilgjengelig informasjonsmateriell på andre vesteuropeiske språk.

Biblioteket kommer til å åpne i annen halvdel av 2004. Inntil det nye biblioteket åpner, svarer UNRIC på alle forespørsler via telefon, e-post eller post.

Biblioteket vil inneholde de offisielle referatene fra de viktigste FN-organene fra 1946 og framover, samt utvalgte FN-publikasjoner til salgs.

Omfang:
Generalforsamlingen - resolusjoner, rapporter, dokumenter;
Sikkerhetsrådet – resolusjoner, rapporter, dokumenter;
Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) – resolusjoner, rapporter, dokumenter;
Den internasjonale domstolen – dommer, retningslinjer.

Service:
Bibliotekarene vil være til stede for å hjelpe brukere med research og for å gi opplæring i bruk av databasene, Internett og andre informasjonsressurser. Tilgang til FNs nettsider vil være tilgjengelig gjennom bibliotekets datamaskiner.

Alternativt kan researchere og andre som er interesserte i FN-dokumenter og publikasjoner organisere et besøk ved et deposisjonsbibliotek i et av UNRICs medlemsland.

I Norge finnes det tre slike bibliotek:

Universitetsbiblioteket i Bergen, H. Fossgt. 6, 5007 Bergen.
Telefon 55 58 26 31, Internet: http://www.ub.uib.no, e-post tom.johnsen@ub.uib.no

Nobelinstituttet, Drammensveien 19, 0255 Oslo
Telefon: 22 12 93 20, Internett: http://www.nobel.no, e-post: ack@nobel.no

Universitetsbiblioteket ved NTNU, 7491 Dragvoll
Telefon: 73 59 67 35, Internet: http://www.ub.ntnu.no, e-post: dragvbib@ub.ntnu.no

På denne listen finner du ellers samtlige av FNs deposisjonsbibliotek i andre land.

UNRIC Library Newsletter (English)

Visit the website of the Dag Hammarskjold Library
at UN Headquarters in New York.


Tilbake  Forsiden  Til toppen


OM OSSUNRICs BIBLIOTEKKONTAKT OSSFNs GENERALSEKRETÆRFN-PAKTENINFORMASJON OM FNAKTUELTTEMALINKERLEDIGE STILLINGER OG PRAKSISPLASSERFRED OG SIKKERHETØKONOMISK OG SOSIAL UTVIKLINGMENNESKERETTIGHETER  •  FOLKERETT  •   HUMANITÆRE SPØRSMÅL