Linker 
Forsiden
 

 
  FNs offisielle hjemmeside
  Hjemmesiden til tidligere FNs informasjonskontor i København (vær oppmerksom på at denne siden ikke blitt oppdatert siden 31. desember 2003)
  Norges FN-delegasjon i New York
  Spørsmål og svar om FN
  FNs Research Guide (engelsk)
 

Jobbmuligheter innen FN-systemet

  EUs delegasjon til FN
  Globalis – et interaktivt verdensatlas
    FN-organisasjoner i Norge
  UNDPs norske sider: www.undp.no
  GRID Arendal www.grida.no
  Den norske UNESCO-kommisjonen: www.unesco.no
  UNICEF Norge: www.unicef.no
  UNDP Oslo Governance Centre: www.undp.org/oslocentre
  FN-sambandet: www.fn.no

OM OSSUNRICs BIBLIOTEKKONTAKT OSSFNs GENERALSEKRETÆRFN-PAKTENINFORMASJON OM FNAKTUELTTEMALINKERLEDIGE STILLINGER OG PRAKSISPLASSERFRED OG SIKKERHETØKONOMISK OG SOSIAL UTVIKLINGMENNESKERETTIGHETER  •  FOLKERETT  •   HUMANITÆRE SPØRSMÅL