OM OSSRUNICs BIBLIOTEKKONTAKT OSSFNs GENERALSEKRETÆRFN-PAKTENINFORMASJON OM FNAKTUELTTEMALINKERLEDIGE STILLINGER OG PRAKSISPLASSERFRED OG SIKKERHETØKONOMISK OG SOSIAL UTVIKLINGMENNESKERETTIGHETER  •  FOLKERETT  •   HUMANITÆRE SPØRSMÅL

 

Fred og sikkerhet

Charta der Vereinten Nationen

Gjennom hele sin 50-årige eksistens har FNs sentrale mål vært å bevare verdensfreden. FN har bidratt til å løse tvister mellom nasjoner, minske spenninger, forebygge konflikter og stoppe kamper. FN har gjennomført kompliserte operasjoner som har innebåret fredsskapende tiltak, fredsbevarende innsats og humanitær bistand. På denne måten har FN spilt en hovedrolle i løsningen av noen av de mest langvarige konfliktene i de senere år.

Tema

Aktuelt
  Generelt om fred og sikkerhet
FNs andre møte om implementeringen av handlingsprogrammet for å forhindre, bekjempe og utrrydde ulovlig handel av håndvapen og lette våpen
Internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker, 29. mai 2005
De Forente Nasjoners Fredsbevarende OperasjonerBakgrunnstoff 21/12/2005
 
Aktuelt - archive
   

Skulpturen "Non-violence" av den svenske skulptøren Karl Fredrik Reutersvard står utenfor FNs hovedkvarter i New York.
  Konflikthåndtering
  Sanksjoner
  Landminer
  Rapport fra det uavhengige panelet for FNs fredsoperasjoner (Brahimi-rapporten)
  FNs fredsbevarende styrker
  FNs politiske og fredsskapende operasjoner
 
 
   
Internationaler Gerichtshof Mer informasjon: FNs engelske nettside - Fred og sikkerhet http://www.un.org/peace   
 
 


UNIC Logo
Tilbake  Forsiden  Til toppen