Allmän information
   
 
Tillbaka
 


”VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA
att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde (…)” (FN-stadgan)

För att nå dessa mål försöker FN anställa effektiva personer med hög kompetens och integritet. FN strävar efter att nå balans i representationen mellan män och kvinnor, geografisk spridning och genuin mångfald mellan de anställda som tjänar världen.

 

Allmän information

FN och organisationens många program, organ och tillknutna arbetsgrupper, planerar, organiserar och implementerar en rad olika aktiviteter och uppgifter. FN:s arbete behöver därför personal med olika utbildning och erfarenhet.

Organisationen rekryterar från bland annat ifrån följande områden: administration, statistik, social utveckling, information, bibliotekskunskap, juridik, ekonomi, språk, programmering. Den anställde erbjuds förmåner och privilegier. Ingångslönen baseras både på akademiska och yrkesmässiga erfarenheter och på tjänstens nivå. Löneskalan fastställs av generalförsamlingen. Det finns också en lönejustering som baseras på levnadskostnader och växelkursen i det land där man tjänstgör.

Oavsett yrkeskategori förväntas anställda på hög nivå kunna något annat språk förutom engelska. Arbetsspråken i sekretariatet är engelska och franska. De officiella språken i FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

I artikel 101 i FN-stadgan står det att ” Vid personalens anställning och fastställandet av tjänstevillkoren skall hänsyn i främsta rummet tagas till nödvändigheten av att tillförsäkra organisationen personal, som fyller de högsta krav på duglighet, kunnighet och rättrådighet. Vederbörlig hänsyn skall tagas till betydelsen av att rekrytera personalen på en så vidsträckt geografisk grundval som möjligt.”

Dessutom innehåller FN-stadgan principer om jämställdhet mellan män och kvinnor. Därför har generalförsamlingen givit klara direktiv som syftar till att främja anställningen av kvinnor. Att få en mer jämlik balans mellan antalet anställda män och kvinnor är ett av målen med rekryteringsstrategin.

Man kan arbeta för FN på olika sätt. Beroende på individuella kvalifikationer och yrkeserfarenhet är olika tjänster möjliga. FN-systemet består av en rad olika sorters tjänster, såsom General Staff (lokalt rekryterade), UN volunteers (FN-volontärer), Junior Professional Officer (JPOs – rekryteras av respektive regering, i Sveriges fall från SIDA) och International Professional (internationellt rekryterade på nivåer från P1/P2-P5). Dessa kontrakt kan i sin tur delas upp i fixed term, limited duration och permanent contracts.

När man börjar leta efter arbete inom FN är den akademiska examen och yrkeserfarenheten nyckeln till vilken nivå man skall titta efter. Ingångsnivåerna som P1/P2 och JPO-tjänsterna kräver alla en M.A., d.v.s. en magisterexamen, men endast en begränsad yrkeserfarenhet. För FN-volontärer och lokal rekryterade krävs relevant yrkeserfarenhet.

Praktikanter är formellt inte en del av FN-systemet, eftersom individen inte är anställd av FN. Därför skall praktikperioden ses som ett tillfälle att få värdefull insikt i FN:s arbete.

Nationella och internationella kandidater som har en hög akademisk examen (MA, PhD), som kan flera officiella språk och som dessutom har en gedigen yrkeserfarenhet kan söka högre nivåer som P-tjänster (P3-P5).

 
 

   

 
OM OSS ï RUNIC:S BIBLIOTEK ï KONTAKTA OSS ï LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK ï AKTUELLT ï PRESSMEDDELANDEN ï TEMA ï BARNENS HÖRNA ï LÄNKAR ï FN:S GENERALSEKRETERARE ï FN-STADGAN ï FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR ï FRED OCH SÄKERHET ï MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ï HUMANITÄRA FRÅGOR ï FOLKRÄTT ï EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING