Tillbaka
 


Internationellt rekryterad personal (International Professionals)

International Professionals är internationellt rekryterad FN-personal med hög akademisk examen. P-tjänsterna är uppdelade i P2-P5. Uppdelningen baseras på nivån för krav på utbildning och yrkeserfarenhet. Internationell personal rekryteras från ett så brett geografiskt område som möjligt för att uppnå en så bred representation som möjligt bland medlemsländerna.

Det är FN:s gängse hållning att utannonsera alla lediga tjänster, inte endast de på ingångsnivån P2-P3. Dessa tillsätts enbart genom uttagningsprov, sk. competitive exams.

När man söker en ledig tjänst inom FN-systemet måste man göra det via en P11-blankett. Ladda ner P11-blanketten här. (Word97-format)

Uttagningsprov (competitive exams)

P1-P3-tjänsterna rekryteras genom nationella uttagningsprov. Dessa prov organiseras i förhållande till vilka länder som är otillräckligt representerade bland FN-anställda.

Uttagningsproven genomförs i ett antal yrkeskategorier, som t.ex. administration, ekonomi, data, juridik, bibliotekskunskap, statskunskap, information, social utveckling och statistik.

För att vara kvalificerad för P1/P2-tjänster måste den sökande ha en lägre akademisk examen och vara högst 32 år. För P3-tjänster måste den sökande ha en högre akademisk examen, fyra års yrkeserfarenhet och vara högst 39 år. För både P1/P2 och P3 gäller att man skall kunna tala engelska eller franska flytande. Alla som uppfyller dessa kriterier och tror på FN:s mål och ideal är välkomna att söka. Intresserade kandidater kan kontakta:

United Nations
Examination and Test Section Staff development
Services Specialist Services Division
Office on Human Resources Management
Room S-2590 New York, NY 10017

Rekrytering av mellan- och högre tjänster

Det är FN:s gängse hållning att utannonsera alla lediga tjänster, inte endast de på ingångsnivån. För att komma ifråga om någon av mellantjänsterna eller tjänsterna på högre nivå måste man förutom relevant yrkeserfarenhet ha en hög akademisk examen. Normalt krävs minst sex års yrkeserfarenhet.

Sekretariatet har ett dataregister över kvalificerade kandidater för dessa tjänster. Intresserade kandidater kan kontakta:

United Nations
Staffing Support Section
Operational Services Division
Office of Human Resources Management
Room S-2475
New York, NY 10017

 
 

   
 
OM OSS RUNIC:S BIBLIOTEK KONTAKTA OSS LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK AKTUELLT PRESSMEDDELANDEN TEMA BARNENS HÖRNA LÄNKAR FN:S GENERALSEKRETERARE FN-STADGAN FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR FRED OCH SÄKERHET MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HUMANITÄRA FRÅGOR FOLKRÄTT EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING