Tillbaka
 


Junior Professional Officer (JPO)

JPO-programmet syftar till att vara ett slags utbildning under arbete för unga akademiker som önskar arbeta inom internationellt utvecklingsarbete. Programmet sponsras av de unga akademikernas respektive regeringar och varar normalt två år om kandidatens prestation har varit tillfredsställande. I Sverige är det SIDA som, på uppdrag av UD, står för rekryteringen av JPO-kandidater. SIDA finansierar också de svenska JPO-tjänsterna.

Det främsta syftet med JPO-programmet är att ge unga välutbildade individer möjligheter att ytterligare utveckla sin förståelse för och utvidga sina praktiska kunskaper inom sitt expertområde. JPO-programmet garanterar inte anställning inom FN-systemet. Ett fåtal individer har emellertid fortsatt att tjänstgöra inom FN efter det att JPO-kontraktet gått ut.

Följande kvalifikationer krävs för att kunna söka en JPO-tjänst:

Svenskt medborgarskap

Akademisk examen motsvarande magisternivå

Utmärkta kunskaper i engelska samt kunskaper i ytterligare ett av FN:s officiella språk

Ett till två års relevant yrkeserfarenhet

Personliga egenskaper som flexibilitet och förmåga att arbeta under stress.

Förmåga att anpassa sig till nya miljöer och kulturer.

Sökande skall ej ha fyllt 33 år

Den kandidat som utses ges tillfälle att få värdefull fälterfarenhet. JPOer involveras ofta direkt i att leda projekt. Under överinseende av en överordnad kollega förväntas de överta mycket ansvar på kort tid. Detta ansvar är primärt projektrelaterat och omfattar olika stadier av projektet, såsom planering, implementering, övervakning och utvärdering.

JPO-tjänster annonseras på Sidas hemsida www.sida.se.

Mer information om JPO-tjänster hittar du på:
http://www.sida.se/Sida/jsp/Crosslink.jsp?d=575&a=7155


 
 

   
 
OM OSS RUNIC:S BIBLIOTEK KONTAKTA OSS LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK AKTUELLT PRESSMEDDELANDEN TEMA BARNENS HÖRNA LÄNKAR FN:S GENERALSEKRETERARE FN-STADGAN FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR FRED OCH SÄKERHET MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HUMANITÄRA FRÅGOR FOLKRÄTT EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING