Tillbaka
 


FN-volontärer

FN:s volontärprogram (UNV) upprättades av FN:s generalförsamling 1970 för att fungera som en operativ partner inom utveckling och biståndsprojekt runt om i världen. Idag finns det omkring 4000 kvalificerade, erfarna och motiverade kvinnor och män med mer än 140 olika nationaliteter som årligen tjänstgör i utvecklingsländer som volontärspecialister och fältarbetare. Eftersom FN:s volontärprogram involverar en rad olika sektorer har man ett register över omkring 110 yrkeskategorier.

FN:s volontärprogram delar upp kandidater i olika kategorier beroende på utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Generellt sett krävs att FN-volontärer har relevant erfarenhet från arbete i fält, de måste vara minst 25 år och ha något slags akademisk examen. Emellertid finns det olika krav på International UNV Specialists, International UNV Field Workers, National UNV Specialists,National UNV Field Workers, UNISTAR Volunteers och TOKTEN Volunteers.

Läs mer om FN-volontärer.

 
 

   
 
OM OSS RUNIC:S BIBLIOTEK KONTAKTA OSS LEDIGA TJÄNSTER OCH PRAKTIK AKTUELLT PRESSMEDDELANDEN TEMA BARNENS HÖRNA LÄNKAR FN:S GENERALSEKRETERARE FN-STADGAN FN:S ORGAN OCH MEDLEMMAR FRED OCH SÄKERHET MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HUMANITÄRA FRÅGOR FOLKRÄTT EKONOMISK OCH SOCIAL UTVECKLING