Om FN:s millennieprojekt

FN:s millennieprojekt är ett oberoende, rådgivande organ som på uppdrag av FN:s generalsekreterare Kofi Annan ska utveckla en global plan för hur millenniemålen ska uppnås till år 2015. Projektet leds av Jeffrey Sachs, professor vid Columbia University, stationerad vid UNDP:s högkvarter i New York.
 
Projektets slutsatser presenteras för generalsekreteraren den 17 januari 2005. Publiceringen av rapporten “Investera i utveckling: En plan för att uppnå millenniemålen i praktiken”, är det första i en serie av flera större, globala initiativ om millenniemålen. Initiativen kulminerar i generalförsamlingens toppmöte om målen i september senare i år. År 2005 utgör en historisk chans för det nödvändiga genombrott som krävs för att hjälpa de fattigaste länderna att uppnå målen. Rapporten från FN:s millennieprojekt innehåller en detaljerad plan för hur det kan bli verklighet.
 
Om världen uppnår millenniemålen innebär det att mer än 500 miljoner människor befrias från fattigdom. Ytterligare 250 miljoner slipper gå hungriga. 30 miljoner barn och 2 miljoner mödrar som förmodligen hade dött kommer att överleva.
 
Rapporten lanseras på olika platser runt om i världen i januari. Den 18 januari hålls en nordisk lansering i Stockholm. Bruce Jenks, biträdande chef för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Sveriges biståndsminister Carin Jämtin kommer att presentera rapporten. Representanter från forskningsvärlden och frivilligorganisationer kommer också att delta.
 
För mer information: http://www.unmillenniumproject.org/html/about.shtm.